Wat is een VvE en wat komt er allemaal bij kijken? 

De term komt je vast wel bekend voor: VvE (oftewel: Vereniging van Eigenaren). Maar wat houdt het precies in en waar is het voor bedoelt? Daar gaan we in deze blog dieper op in.

Wat is een VvE?

De VvE is een vereniging die zorgt voor het beheren en onderhouden van een bepaald gebouw. Iedereen met een appartement in bezit binnen dit gebouw is lid van de VvE. De VvE bestaat uit een aantal organen met ieder hun eigen taak. Deze organen kan je grofweg indelen in: de Algemene Leden Vergadering (ALV), de voorzitter van de vergadering, het bestuur en de kascommissie.

De ALV is het belangrijkste onderdeel binnen een VvE. Tijdens deze vergadering hebben alle leden de mogelijkheid om hun stem te laten horen en besluiten te maken. Zonder akkoord van de ALV kan het bestuur geen vve beheer uitvoeren. De voorzitter van de vergadering is meestal een onafhankelijk persoon die ook geen zitting heeft in het bestuur. Indien het bestuur bestaat uit één persoon, dan is het zelfs verboden om tevens voorzitter te zijn van de vergadering. Bij een meerkoppig bestuur mag dit wel. De taak van de voorzitter is het in goede banen leiden van de vergadering en zijn handtekening te zetten wanneer er een uitgave wordt gedaan uit het reservefonds. Het bestuur heeft de uitvoerende taak. Deze taken bestaan uit het geven van opdrachten voor werkzaamheden, zoals de ALV heeft besloten. De kascommissie controleert de financiën en houdt het bestuur en de ALV hiervan op de hoogte.

Maar wat is dan VvE beheer?

VvE beheer wordt niet genoemd in de splitsingsakte van een VvE. Dit is logisch aangezien het VvE beheer geen officieel orgaan is van de VvE. Het bestuur van de VvE heeft de mogelijkheid om haar vve beheer uit handen te geven aan een externe partij. De taken welke het beheer kan overnemen is heel breed. Zij kunnen alle taken van het bestuur overnemen, maar bijvoorbeeld ook alleen het administratief beheer van de VvE of het regelen van technisch beheer. Denk hierbij aan de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in opdracht van de ALV.

Bij het kiezen van een VvE beheer is het belangrijk om goed te kijken naar wat de wensen zijn van de VvE. Welke handelingen moeten worden overgenomen en welke partij is hier het meeste voor geschikt. Zo zijn er bijvoorbeeld administratiekantoren en makelaarskantoren die het beheer kunnen uitvoeren. Maar voor het technisch onderhoud is het misschien beter om een organisatie te kiezen die sterke banden heeft met aannemers. Een extra punt wat kan bijdragen in de juiste keuze is het controleren of er een SKW-certificaat aanwezig is. De beheerders hebben geen certificaat verplichting, maar kunnen wel hun kwaliteit en betrouwbaarheid tonen met een dergelijk certificaat.

Author

marketing@problemenkwijt.nl